Statystyka
Strona główna -> Statystyka

Zdecydowana większość osób, która miała okazję pisać pracę magisterską lub inną pracę dyplomową wymagającą przeprowadzenia badań, wie jak czasochłonne jest to zajęcie. Na samym początku, musimy przede wszystkim określić temat badań, postawić sobie cele i hipotezy badawcze. Gdy już pierwszy etap mamy za sobą, musimy zadecydować o formie przeprowadzonych badań i zdefiniować docelową grupę osób, korespondującej z tematyką naszej pracy magisterskiej. Należy się zastanowić nad sposobem uzyskania interesujących nas informacji. Najbardziej popularną formą zbierania danych jest ankieta, czasami dane pobierane są już z gotowych baz np. z GUS czy przepisywane z kart pacjentów. Dane mogą być zbierane w różnoraki sposób, respondentowi zadaje się pytania osobiście, telefonicznie lub obecnie bardzo popularne jest korzystanie z serwisu internetowego. Zwykle respondenci muszą udzielić odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań (od 20 do 30, należy pamiętać by nie zamęczyć respondenta). Najczęściej pytania są zamknięte (respondent ma do wyboru określone odpowiedzi), choć zdarzają się również pytania „otwarte”, wymagające dokładniejszej analizy i wyciągnięcia z nich dodatkowych wniosków. Co więcej – im większa liczba respondentów i analizowanych zmiennych, tym większa wiarygodność przeprowadzonych badań, ale i tym samym większa ilość czasu spędzonego przez przyszłego magistra nad wynikami przeprowadzonej ankiety.

Gdy już to mamy za sobą, podliczyliśmy odpowiedzi, dokonaliśmy ich uszeregowania, stworzyliśmy wykresy, diagramy, napisaliśmy wstęp, nawet dokonaliśmy wyciągnięcia wniosków z badań, wtedy często okazuje się, że to dopiero połowa sukcesu. W zdecydowanej większości przypadków promotor nakazuje dokonania analizy statystycznej i zarzuca brak w naszych wynikach badań zastosowania takich enigmatycznych analiz jak: test chi kwadrat, test t Studenta, korelacje Pearsona lub Spearmana. Takie statystyki i obliczenia nie są tylko wymysłem promotora, one wzbogacają naszą pracę magisterską, pozwalają z naszych badań wyciągnąć dodatkowe wnioski, wzbogacają naszą analizę o dodatkowe zależności, które ciężko zauważyć za pomocą zwykłego opracowania za pomocą wykresów pytań ankietowych. Dopiero wtedy student uświadamia sobie, że prawidłowe opisanie ankiety i upewnienie się, że wyniki nie zawierają błędów, zajmuje więcej czasu, niż wcześniej wymienione na początku akapitu czynności. Dodatkowo pozostaje obawa czy analiza statystyczna wykonana na potrzeby pracy magisterskiej, jest właściwa, sama praca - przejrzysta i czytelna, a wyciągnięte wnioski – prawidłowe. Przy dużej liczbie zmiennych i respondentów, problem czy wyniki badań są poprawne, wzrasta dodatkowo.

Firma Promediana proponuje studentom rozwiązania, dzięki którym ich prace dyplomowe zawierające część badawczą, będą w 100% poprawne. Doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin pracujący w naszej firmie, bez trudu przeanalizują przekazane nam materiały, skorygują ewentualne błędy i naniosą poprawki. Zadbają również o atrakcyjne zaprezentowanie uzyskanych przez studentów wyników badań.

Podkreślamy – nasza firma, zajmująca się statystyką prac magisterskich, nie proponuje studentom pisania prac dyplomowych. Oferuje natomiast pomoc w opracowaniu najbardziej czasochłonnego elementu pracy magisterskiej, czyli właśnie analizy ankiety i ewentualne skorygowanie uzyskanych wyników badań. To pozwala studentom korzystającym z usług naszej firmy, mieć pewność, że ich praca nie zostanie odrzucona z powodu występowania nieprawidłowości w części badawczej, jak również zaoszczędzi ich czas, który będą mogli przeznaczyć na pisanie kolejnych fragmentów swojej pracy.

Jeśli są Państwo na etapie opracowywania wyników badań przeprowadzonych na potrzeby pracy dyplomowej, a kwestie analizy statystycznej pracy magisterskiej, wywołują u Państwa obawy i pytania takie jak „Jak zrobić to prawidłowo?”, „Jakich użyć metod statystycznych?”, „Czy zastosowany test jest odpowiedni?” zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, a po zapoznaniu się z przekazanymi nam materiałami, określimy zasady dalszej współpracy.