Opis ankiety
Strona główna -> Oferta -> Opis ankiety

Prawidłowy opis ankiety powinien prezentować wszystkie dane, jakie zostały zebrane w czasie przeprowadzonego badania. Nie należy pomijać żadnych informacji, nawet tych które – z pozoru – mogą wydawać się mniej istotne. Wiarygodność opisu zależy bowiem od dokładności i precyzyjnego opracowania odpowiedzi respondentów, którzy ankietę wypełniali i udzielali odpowiedzi na stawiane im pytania.

Warto pamiętać o tym, że opis powinien przedstawiać przede wszystkim fakty – dane dotyczące osób ankietowanych, a także liczby (odnoszące się do ilości odpowiedzi, np. „TAK”: 70, „NIE”: 30), a jeszcze lepiej zaprezentować wyniki w postaci procentów (np. „TAK”: 70%, „NIE”: 30%). Komentarz podsumowujący fragment dotyczący opisywanej kwestii, powinien być treściwy, ale jednocześnie krótki, zawsze bezpośrednio odnoszący się do tematu, którego dotyczy (rozpisywanie się, stawianie pytań, wyciąganie wniosków, jest błędem – w pracy magisterskiej służy temu inna jej część, na pewno nie część badawcza!).

Opis ankiety to jednak nie tylko tekst (o czym można zapomnieć, sugerując się hasłem „opis”). To także wykresy/diagramy, które w sposób wizualny uzupełnią krótkie informacje dotyczące poruszanych w ankiecie zagadnień. To właśnie dane w postaci tekstu i wizualizacji świadczą o prawidłowym opracowaniu ankiety, które może zasłużyć na miano dobrze napisanego raportu badawczego. Dokładne informacje jak dokonujemy analizy ankiet znajdziecie państwo w zakładce ANALIZA ANKIET.

Pracownicy firmy Promediana posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia opisów ankiet (w tym przygotowywania elementów służących wizualizacji danych, zebranych w czasie badań). Dzięki temu w stosunkowo krótkim czasie (na który wpływ ma jedynie ilość przekazanych nam do opracowania ankiety materiałów), jesteśmy w stanie zrealizować usługę opisu ankiety zarówno dla firm, instytucji, ośrodków badawczych, jak i studentów, potrzebujących prawidłowo przeprowadzonej analizy statystycznej na potrzeby pracy magisterskiej.