Kodowanie ankiet
Strona główna -> Kodowanie ankiet

Przed przystąpieniem do statystycznej analizy ankiet, należy stworzyć bazę danych odpowiedzi. Można ją wykonać w programie Excel lub w programie SPPS. Zachęcamy do samodzielnego stworzenia takiej bazy, dzięki temu zaoszczędzicie Państwo pieniądze i analiza zostanie przez nas szybciej wykonana. Poniżej pokażemy na przykładzie, jak prawidłowo wykonać taką bazę w programie Excel.

Na potrzeby tej prezentacji stworzyliśmy krótką ankietę, którą możecie Państwo pobrać tutaj.

Poniższy przykład to najbardziej preferowana przez nas forma prezentacji danych:

 • W pliku Excel każdy wiersz arkusza będzie odpowiadać pojedynczej papierowej ankiecie, każda kolumna to poszczególne pytanie w ankiecie.
 • Poszczególnym odpowiedziom na pytania przyznajemy wartości liczbowe. W pytaniu o płeć, przyznajemy 1 - kobietom , 2 – mężczyznom. W pytaniu o miejsce zamieszkania: 1 – wieś, 2 – miasto do 50 tys. mieszkańców, 3 – miasto powyżej 50 tys. mieszkańców. Analogicznie postępujemy z pozostałymi pytaniami, prócz pytania 4, 5, 7 i 8.
 • Całość powinna mieć następującą formę:

Kodowanie ankiet - przykład 1

 • Można również zakodować ankietę w ten sposób, jest to mniej preferowana przez nas forma tworzenia bazy danych. Również dla tworzącego bazę danych jest bardziej pracochłonna:

Kodowanie ankiet - przykład 2

 • Błędem jest natomiast tworzenie bazy danych, polegającej na zliczeniu częstości poszczególnych odpowiedzi. Z tak utworzonej bazy danych, nie uda się przeprowadzić żadnej analizy statystycznej. 

Kodowanie ankiet - przykład 3

 • Niektóre ze zmiennych mają charakter ilościowy np. wiek, wzrost, masa ciała itp.. Wpisujemy je jako wartości liczbowe, nie kodujemy ich. Wpisujemy tak ja na poniższym przykładzie:

Kodowanie ankiet - przykład 4

 • Niekiedy zadajemy pytanie w formie tabeli. Ankietowany, na przykład, musi ocenić na pewnej skali preferencje co do danego produktu. W naszym przypadku jest to częstość spożycia wybranych produktów spożywczych – pytanie 7. Kodowanie przebiega tu nieco inaczej, nadajemy wartości liczbowe poszczególnym stopniom skali, w naszym przypadku: 1 - bardzo często, 2 - często, 3 - rzadko, 4 - bardzo rzadko, 5 – nigdy. Natomiast nazwy poszczególnych produktów wpisujemy w kolumnach. Tak jak na poniższym przykładzie:

Kodowanie ankiet - przykład 5

 • czasami ankietowany w jednym pytaniu może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi, są to tzw. pytania wielokrotnego wyboru. Przy kodowaniu tego typu pytań, klient jest najbardziej zdezorientowany i często popełnia błędy. Można wykonać to na kilka sposobów.
 • sposób 1: Zaczynamy tak jak w przypadku kodowaniu zwykłych pytań, poszczególnym odpowiedziom na pytanie przyznajemy wartości liczbowe i tak w pytaniu 8 kodowanie będzie wyglądać następująco: 1 - mleko, 2 - herbata, 3 - woda, 4 - soki niegazowane, 5 - napoje gazowane, 6 – alkohol. Następnie do pytania 8 tworzymy tyle kolumn ile jest możliwych odpowiedzi, w naszym przypadku będzie to sześć kolumn. Następnie wpisujemy w kolumny poszczególne odpowiedzi, jedna cyfra/liczba na pojedynczą kolumnę. Ilustracja najlepiej zilustruję ten sposób:

Kodowanie ankiet - przykład 6

 • sposób 2: Można też zamiast wartości liczbowych, wpisać pełne nazwy, ważne żeby nie popełniać literówek:

Kodowanie ankiet - przykład 7

 • sposób 3: Jest to trochę inny sposób niż dwa poprzednie. W nagłówkach kolumn wpisujemy poszczególne odpowiedzi. Jeśli ankietowany zaznaczył daną odpowiedź wpisujemy 1, jeśli nie wybrał tej odpowiedzi wpisujemy 0. Tak jak na poniższym zdjęciu:

Kodowanie ankiet - przykład 8

 • Nie kodujemy wielokrotnych odpowiedzi wpisując wszystko w jedną kolumnę. Tak jak na poniższym zdjęciu – kolumna N: 

Kodowanie ankiet - przykład 9

Plik Excel z kodowaniem przykładowej ankiety możecie Państwo pobrać tutaj.