Analiza wyników badań ankiety
Strona główna -> Oferta -> Analiza wyników badań ankiety

Prawidłowo przeprowadzona analiza wyników badań ankiety, powinna składać się z kilku części, na samym początku przedstawiamy sposób przeprowadzenia badania ankietowanego (np. ankieta telefoniczna lub zrealizowana poprzez udostępnienie ankiety z pytaniami w konkretnym serwisie internetowym). Warto zasygnalizować także, czy respondent sam zaznaczał wybierane przez siebie odpowiedzi, czy też notował je przeprowadzający badanie ankieter. Koniecznie należy podkreślić, ile danych udało się zebrać (ile ankiet odrzucono ze względu na nieprawidłowe bądź niekompletne ich wypełnienie) oraz uwzględnić czas przeprowadzonego badania (konkretna data lub też informacja, że respondenci mogli wypełniać ankietę, np. od 1.09.2018 roku do 04.09.2018 roku).

W dalszej części tego rozdziału wymieniamy i pokrótce opisujemy zastosowane metody statystyczne. Nie trzeba do każdej statystyki podawać wzoru i opisywać jak działa dany test. W większości przypadków są to dość powszechne metody statystyczne, a ich dokładny opis znajduję się w podręcznikach do statystyki. Tak postępujemy, gdy korzystamy z jakiegoś rzadko stosowanego testu.

W przypadku stosowania kwestionariuszy psychologicznych, warto opisać jak dany kwestionariusz został skonstruowany, z ilu składał się pytań, czy uzyskane za pomocą kwestionariusza zmienne były liczone wg klucza.
Na samym końcu informujemy jakiego programu statystycznego używaliśmy (firma Promediana dysponuję legalnymi licencjami do oprogramowania IBM SPSS Statistics 22 i IBM SPSS Statistics 23). Dodajemy również informacje o założonym w całych naszych wynikach badań poziomie istotności.

Kwestii, na które należy zwrócić uwagę, by mieć pewność, że analiza wyników badań ankiety już na samym wstępie jest prawidłowa, istnieje oczywiście więcej i należy mieć tego świadomość przed przystąpieniem do samodzielnej analizy.

Właściwy opis ankiety jest kolejnym elementem, który po wyżej wspomnianym wprowadzeniu, należy uwzględnić podczas analizowania przeprowadzonych badań.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie wszyscy ankieterzy pracujący dla instytucji czy ośrodków badawczych, mają dodatkowy czas na dogłębne przeprowadzenie analizy wyników, uzyskanych dzięki odpowiedziom respondentów. Podobnie studentom, analiza wyników badań, jakie przeprowadzili na potrzeby statystyczne pracy magisterskiej, może sprawić im trudność i pochłonąć dużą ilość czasu. Z tego względu firma Promediana oferuje wszystkim, którym zależy nie tylko na wiarygodności uzyskanych wyników badań, ale też na ich rzetelnej analizie, skorzystanie ze swoich usług. Grono pracujących w naszej firmie ekspertów, dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają im na wykonanie bezbłędnej analizy wyników badań ankiety z niemal każdej dziedziny (od socjologii, po medycynę).

Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z pomocy pracowników naszej firmy, zachęcamy do kontaktu i ustalenia warunków współpracy. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług i jeśli zajdzie taka potrzeba, skorzystają Państwo z naszej pomocy jeszcze niejednokrotnie.