Cennik
Strona główna -> Cennik

Cena jest ustalana każdorazowo z klientem, po zapoznaniu się z jego wynikami badań lub ankietą. Poniżej przedstawiamy widełki cenowe wybranych analiz statystycznych. Zaznaczamy, że cena może być niższa lub wyższa od podanych zakresów, zależy to od wielu czynników: liczby koniecznych do wykonania obliczeń, obszerności ankiety, raportu oraz liczby ankiet. Przeważnie kształtuję się ona w podanych przedziałach:

Kompleksowa analiza statystyczna wyników badań, ankiety – wykresy, tabele, obliczenia, opis. Gotowe do zaprezentowania 600 – 800 zł
Wykonanie samej analizy statystycznej, (bez opisu otrzymanych wyników, same tabele, wykresy, obliczenia statystyczne) 500 – 600 zł
Kodowanie ankiety, przykładowo: 20 pytań, 100 ankietowanych 250 zł
Opisanie wyników badań na podstawie dostarczonych raportów SPSS 400 – 600 zł
Przygotowanie badań, postawienie hipotez 100 – 200 zł
Stworzenie ankiety 100 – 200 zł
Sprawdzenie merytoryczne samodzielnie wykonanych badań Cena do uzgodnienia
Poprawa wykonanych przez inną osobę analiz 400 – 500 zł
Pojedyncze analizy statystyczne, prace zaliczeniowe 100 – 300 zł