Cennik
Strona główna -> Cennik

Cena jest ustalana każdorazowo z klientem, po zapoznaniu się z jego wynikami badań lub ankietą. Poniżej przedstawiamy widełki cenowe wybranych analiz statystycznych. Cena może być niższa lub wyższa, zależy od wielu czynników: liczby obliczeń koniecznych do wykonania, obszerności ankiety, raportu oraz liczby ankiet. Przeważnie kształtuję się ona w podanych przedziałach:

Kompleksowa analiza statystyczna wyników badań, ankiety – wykresy, tabele, obliczenia, opis. Gotowe do zaprezentowania 500 – 600 zł
Wykonanie samej analizy statystycznej, (bez opisu otrzymanych wyników, same tabele, wykresy, obliczenia statystyczne) 300 – 400 zł
Kodowanie ankiety, przykładowo: 20 pytań, 100 ankietowanych 200 zł
Opisanie wyników badań na podstawie dostarczonych raportów SPSS 300 – 400 zł
Przygotowanie badań, postawienie hipotez 50 – 100 zł
Stworzenie ankiety 50 – 100 zł
Sprawdzenie merytoryczne samodzielnie wykonanych badań Cena do uzgodnienia
Poprawa wykonanych przez inną osobę analiz 300 – 400 zł
Pojedyncze analizy statystyczne, prace zaliczeniowe 50 – 200 zł