Oferta
Strona główna -> Oferta

Przygotowany przez nas raport zawiera kompletną analizę statystyczną, a każde wykresy, tabele oraz wyniki testów statystycznych, są opisane w naukowy, ale w zrozumiały dla czytelnika stylu. Raport zawiera również opis zastosowanych metod statystycznych. Statystyka do pracy magisterskiej (i innych prac dyplomowych) jest wykonana rzetelnie i zgodnie z panującymi standardami

Wykonujemy:

 • Analizy statystyczne do prac magisterskich, licencjackich, doktoranckich.
 • Analizy wyników badań statystycznych
 • Kwestionariusze do badania ankietowego
 • Analizy ankiet, w tym kodowanie ankiety, czyli wprowadzenie wyników badania ankietowego do bazy danych.
 • Pojedyncze obliczenia parametrów statystycznych, takich jak: średnia, odchylenie standardowe, mediana, moda, miary rozproszenia.
 • Testy statystyczne min.: t Studenta, Chi kwadrat, U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji i wiele innych.
 • Wielowymiarowe analizy statystyczne.
 • Analizy związków: korelacje Pearsona i Spearmana
 • Analizy regresji
 • Analizy przeżycia Kaplana-Meiera, modele regresyjne Coxa
 • Analizy krzywej ROC

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu wyników badań z różnych dziedzin, min.:

 • Psychologia
 • Socjologia
 • Medycyna, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo
 • Kosmetologia
 • Edukacja szkolna, wczesnoszkolna
 • Biologia, Ochrona Środowiska
 • Chemia, Farmacja
 • Turystyka i Wychowanie fizyczne

Z naszej strony możemy zagwarantować:

 • Rzetelne wykonanie raportu statystycznego: każdy projekt zawiera opis wyników badań, obliczenia statystyczne oraz opracowanie graficzne prezentowanych wyników.
 • Opis zastosowanych testów i metod statystycznych, które można następnie wykorzystać do rozdziału „Metody badań”.
 • Wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji zlecenia, aż do momentu obrony pracy lub sfinalizowania projektu.
 • Legalność stosowanego oprogramowania statystycznego. Posiadamy licencję na najnowsze wersje pakietów MS Office i IBM SPSS Statistics.
 • Na życzenie klienta wystawiamy faktury.