Przebieg zlecenia
Strona główna -> Przebieg zlecenia

Opracowanie wyników badań, analiza ankiet

Kontaktujesz się z nami drogą mailową, telefoniczne – 697 410 900 lub za pomocą kwestionariusza kontaktu i przedstawiasz swój problem. Warto już do listu mailowego załączyć swoje wyniki badań, ankietę oraz bazę danych (jeśli jest wykonana).

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych plików, w ciągu jednego dnia roboczego składamy ofertę dalszej współpracy, wraz z ceną, czasem realizacji i planem analizy statystycznej.

Czas realizacji projektu jest uzależniony od obszerności i pracochłonności powierzonego nam zadania. Zwykle wynosi on dwa, trzy dni od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji. Należy pamiętać, że w niektórych miesiącach (najczęściej kończących rok akademicki) liczba powierzonych nam zadań jest tak duża, że czas realizacji może ulec wydłużeniu. Wykresy i obliczenia wykonujemy za pomocą programu SPSS.

Po wykonaniu raportu statystycznego, wysyłamy do klienta ocenzurowaną wersje pracy (zasłonięte są niektóre, wykresy, fragmenty tekstu) w formie pliku PDF. Klient na podstawie tego pliku, zapoznaję się z ogólnym wyglądem pracy oraz z częścią dokonanych obliczeń.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub przedstawieniu dowodu wpłaty, wysyłamy nieocenzurowaną wersję pracy.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości gwarantujemy pomoc aż do momentu obrony pracy lub prezentacji swoich wyników badań.

Kodowanie ankiet

Kontaktujesz się z nami drogą mailową, telefoniczne – 697 410 900 lub za pomocą kwestionariusza kontaktu i przedstawiasz swój problem. Do listu należy załączyć przykładową ankietę.

Po zapoznaniu się z treścią ankiety, w ciągu jednego dnia roboczego składamy ofertę dalszej współpracy, wraz z ceną i czasem realizacji.

Czas realizacji projektu jest uzależniony od liczby ankiet oraz ich obszerności, od liczby pytań i odpowiedzi, a także od charakteru pytań (czy są jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru). Zwykle wynosi on od trzech do pięciu dni roboczych, od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji. Ankiety są kodowane w programie Excel lub SPSS.

Po zakodowaniu ankiet przesyłamy ocenzurowaną bazę danych (zasłonięte są niektóre kolumny, wiersze) w formie pliku PDF. Klient na podstawie tego pliku, zapoznaję się z ogólną wersją bazy danych.

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, lub przedstawieniu dowodu wpłaty wysyłamy nieocenzurowaną wersję bazy danych.

Zachęcamy do samodzielnego stworzenia bazy danych wg naszych wskazówek. Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym linku.